Mississippi Medyczna Marihuana jest pełną parą!

Mississippi Medyczna Marihuana jest pełną parą!

Mississippi Medyczna Marihuana jest pełną parą!

Posted by Lori Ann Reese on 11/04/2020 in Reforma marihuany

Zawartość medyczna sprawdzona przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Główny Lekarz

Foto Credit: ABC11.com

4 listopada to wielki dzień dla pacjentów mieszkających w Mississippi. Głosowanie nad zatwierdzeniem medycznej marihuany za pomocą Initiative 65 wygrało z 642,430 głosami mieszkańców. Istniały dwie opcje na karcie do głosowania dotyczące medycznej marihuany.

Obywatelska Inicjatywa 65 otrzymała większość 74% głosów. To utoruje drogę lekarzom do przepisywania medycznej marihuany na aktualną listę dwudziestu dwóch (22) wyniszczających schorzeń. Poparta oddolnie Inicjatywa 65 będzie wymagała, aby program medycznej marihuany został ustanowiony i działał w Mississippi przed sierpniem 2021 roku.

Dla pacjentów, którzy czekali na medyczną marihuanę jako opcję leczenia, jest to ekscytująca wiadomość. Mississippians for Compassionate Care udało się zebrać wystarczającą liczbę podpisów, aby dodać Inicjatywę 65 do karty wyborczej 3 listopada 2020 roku. Komitet sterujący pracujący z Mississippians for Compassionate Care zawierał długą listę lekarzy i organizacji zdrowotnych z całego stanu.

Legislatura stanowa Mississippi zablokowała ponad 20 projektów ustaw dotyczących legalizacji medycznej marihuany. Mississippi prowadziło badania nad leczeniem kannabinoidami już od 1964 roku. Pierwsza uprawa marihuany w Mississippi dla celów badań medycznych miała miejsce w 1969 roku. Bitwa była ciężko wywalczona dla pacjentów i zwolenników. Ale w końcu nadszedł czas.

Wyborcy w Mississippi mieli dwie opcje: Jedna z nich miała jasną ścieżkę do medycznej marihuany dla pacjentów

W wyborach w listopadzie 2020 roku, wyborcy w Mississippi mieli do wyboru dwa pytania stanowe. Obywatelska Inicjatywa 65, oraz Alternatywa 65A. Izba Reprezentantów Mississippi opowiedziała się za alternatywną propozycją ustawodawczą. Jednak Alternatywa 65A była postrzegana przez wielu w stanie jako środek, który opóźniłby i jeszcze bardziej opóźnił wdrożenie dostępnego programu medycznej marihuany.

Alternatywa 65A miała (w opinii zwolenników) zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. Propozycja Alternatywy 65A nie zawierała żadnych ustaleń, które mogłyby posunąć naprzód sprawę opieki nad pacjentami.

    Liczba kwalifikujących się warunków? Nieokreślona.Limity posiadania? Nieokreślone.Legalność medycznej marihuany do palenia? Tylko dla nieuleczalnie chorych pacjentów.Podatki (w tym dodatkowe pytanie o akcyzę) od sprzedaży marihuany? Nieokreślone.Koszt opłaty za wniosek i rejestrację dla pacjentów? Nieokreślony.Wyznaczenie Agencji, która miałaby administrować programem medycznej marihuany. Nieokreślony. Termin wydania kart pacjenta? Nie podano.

Celem umieszczenia Alternatywy 65A na karcie wyborczej było określenie, jak wielu mieszkańców Mississippi popiera dodanie programu medycznej marihuany. Po określeniu zainteresowania większości, państwowe organy regulacyjne rozpoczęłyby długi proces rozwoju programu medycznej marihuany w Mississippi.

Według wyników głosowania z 2 listopada 2020 r., obywatele Mississippi nie tylko podjęli decyzję w sprawie medycznej marihuany, ale chcieli, aby została ona wdrożona jak najszybciej. Dzięki temu Mississippi stałoby się 35 stanem w Ameryce, który wprowadziłby program medycznej marihuany dla pacjentów.

Co Inicjatywa 65 oznacza dla pacjentów mieszkających w Mississippi

Głosowanie nad zatwierdzeniem Inicjatywy 65 oznacza, że program medycznej marihuany w Mississippi rusza pełną parą. Bez dalszych opóźnień legislacyjnych. Wyborcy zatwierdzili dwadzieścia (20) zdefiniowanych warunków zdrowotnych kwalifikujących do opieki nad pacjentami.

Inicjatywa 65 pozwala zarejestrowanym pacjentom na legalne posiadanie do 2,5 uncji medycznej marihuany za jednym razem. Do 2,5 uncji może być dostarczone na jednego pacjenta w ciągu 14 dni. Ten limit wagowy nie obejmuje medycznej marihuany w innych produktach, w tym w tabletkach, nalewkach lub kremach do stosowania miejscowego.

Zwycięstwo w głosowaniu na Inicjatywę 65 pozwoli na obniżenie kosztów dla pacjentów, którzy się kwalifikują. Sprzedaż produktów z marihuaną będzie opodatkowana tak jak inne towary konsumpcyjne, stawką 7%, bez specjalnej akcyzy na medyczną marihuanę.

Termin wydawania kart na medyczną marihuanę w Mississippi upływa 15 sierpnia 2021 roku. Opłata za złożenie wniosku dla pacjentów w Mississippi będzie ograniczona do pięćdziesięciu dolarów (50$). W pierwszym roku funkcjonowania nowego programu medycznej marihuany, koszty netto stanu Mississippi szacowane są na 11 068 150 dolarów.

Inwestycja w ustanowienie programu jest przewidywana na 24 068 150 dolarów. Mississippi szacuje, że w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy przychody z zysku netto wyniosą ponad 13 milionów dolarów. Kwota ta obejmuje około 10 mln USD wpływów z podatku od sprzedaży (7%). Program będzie sam się wspierał i finansował. Oznacza to, że nie będzie on kosztował podatników żadnych pieniędzy w skali roku.

Ochrona prawna gwarantowana pacjentom i lekarzom w Mississippi dzięki Inicjatywie 65

Jedną z wad Alternatywy 65A było niezapewnienie ochrony prawnej dla pacjentów, lekarzy i właścicieli firm (MMTCs). Pracodawcy, właściciele nieruchomości i szkoły są chronieni przed odpowiedzialnością prawną dzięki Inicjatywie 65.

Istnieje również przepis o "wolnym rynku" dla firm zajmujących się medyczną marihuaną, które wejdą do Mississippi. Zapewni to zachęty dla małych przedsiębiorstw i środki mające na celu zwiększenie inwestycji biznesowych w nowym stanie branży medycznej marihuany. Pomoże to również chronić przemysł medycznej marihuany w Mississippi przed monopolami korporacyjnymi.

Warunki zdrowotne kwalifikujące do medycznej marihuany w Mississippi

Większość głosów w sprawie Inicjatywy 65 w Mississippi zatwierdzi pacjentów do medycznej marihuany na (22) warunki zdrowotne. Pacjenci będą musieli mieć jedną lub więcej niż jedną diagnozę, aby ubiegać się o kartę medycznej marihuany w Mississippi.

Dwadzieścia dwa (22) kwalifikujące się warunki zdrowotne obejmują:

    RakPadaczka (lub inne napady)Choroba ParkinsonaChoroba HuntingtonaDystrofia mięśniowaStwardnienie rozsianeKacheksjaZaburzenia pourazowe (PTSD)AIDS/HIV (stan pozytywny)Przewlekły lub wyniszczający bólStwardnienie zanikowe boczneJaskraAgitacja demencjiChoroba CrohnaWrzodziejące zapalenie jelita grubegoChoroba AlzheimeraAutyzm (z chorobą Alzheimera).Niedokrwistość sierpowatokomórkowaAutyzm (z zachowaniami agresywnymi lub samookaleczającymi)Ból oporny (na odpowiednie leczenie opioidami)Choroba rdzenia kręgowego (lub poważne uszkodzenie rdzenia kręgowego)Niewyrównane nudnościSzerokie spastyczności mięśni

Inny stan medyczny tego samego rodzaju lub klasy, dla którego lekarz uważa, że stosowanie medycznej marihuany przyniesie korzyści przewyższające potencjalne ryzyko zdrowotne. Oznacza to, że lekarze w Mississippi mogą rekomendować pacjentów, nawet jeśli nie mają oni jednej z dwudziestu dwóch (22) diagnoz kwalifikujących.

Czy zaświadczenie od lekarza będzie wymagane dla medycznej marihuany w Mississippi?

W stanach, gdzie medyczna marihuana jest legalna, pacjenci potrzebują listu od lekarza, aby ubiegać się o kartę MMJ. Ale Initiative 65 nie mówi, że zaświadczenie od lekarza będzie potrzebne już teraz. Tylko diagnoza kwalifikującego się stanu zdrowia.

Pacjenci będą musieli porozmawiać ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu (PCP). Jednakże, jeśli lekarz nie będzie popierał marihuany jako opcji leczenia, będzie można skonsultować się z innym lekarzem.

Telemedycyna nie będzie (w momencie pisania tego tekstu) dozwolona. Oznacza to, że wymagana będzie osobista wizyta u lekarza. Inne rodzaje świadczeniodawców (zgodnie z obecnie proponowanymi przepisami) nie będą upoważniać pacjentów do otrzymywania medycznej marihuany. Dotyczy to również pielęgniarek.

Departament Zdrowia Mississippi przedstawi ostateczne zasady i przepisy do 1 lipca 2021 roku. Może to obejmować rozszerzenie ograniczeń dla centrów leczenia medyczną marihuaną. W zatwierdzonej Inicjatywie 65, MMTC nie mogą znajdować się w odległości 500 stóp od szkoły, kościoła lub placówki opieki nad dziećmi.

Przed 1 lipca 2021 roku, przepisy zostaną zaktualizowane. Będzie również dotyczyć kryteriów opiekunów dla nieletnich zależnych od opieki opiekuna prawnego lub rodzica. Dotyczy to również pacjentów niepełnosprawnych lub przebywających w domu, którzy mogą teraz uzyskać dostęp do medycznej marihuany w Mississippi.