Aktualizacje programu medycznej marihuany w Izraelu

Aktualizacje programu medycznej marihuany w Izraelu

Aktualizacje programu medycznej marihuany w Izraelu

Posted by Marihuana Doctors on 10/04/2017 in Zasoby międzynarodowe

Aktualizacja z 30 stycznia 2019 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Medyczna marihuana jest znana z pomagania pacjentom cierpiącym na pewne schorzenia, nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie. Rząd Izraela wydał ostatnio rezolucję dotyczącą produktów z medycznej marihuany, dostępu do opieki dla pacjentów, którzy się do niej kwalifikują oraz dostaw produktów z marihuany.

Izrael certyfikował 100 nowych lekarzy do pomocy w przyspieszeniu procesu licencjonowania marihuany, dzięki czemu Izrael staje się pionierem na światowej scenie uprawy trawki. Te ostatnie wydarzenia powinny sprawić, że program medycznej marihuany stanie się bardziej dostępny dla wszystkich pacjentów w całym kraju.

Izrael optymalizuje medyczną marihuanę

W czerwcu Izrael oficjalnie certyfikował 100 nowych lekarzy do udziału w programie medycznej marihuany. Wcześniej w kraju był tylko jeden lekarz, który miał prawo oferować pacjentom medyczną marihuanę w zależności od ich stanu zdrowia. Lekarz ten, dr Michael Dor, jest zastępcą dyrektora izraelskiego departamentu ds. medycznej marihuany.

Dr Dor będzie teraz towarzyszył 100 nowym lekarzom w wydawaniu licencji na stosowanie medycznej marihuany. Dzięki kilku nowym lekarzom wystawiającym recepty na medyczną marihuanę, cały proces uzyskiwania leków powinien stać się łatwiejszy dla pacjentów w całym kraju cierpiących na wyniszczające schorzenia.

Wcześniej uzyskanie medycznej marihuany w Izraelu było skomplikowanym procesem, który rozpoczynał się od skierowania pacjenta do specjalnej kliniki, w której jeden lekarz miał prawo zalecić leczenie medyczną marihuaną. Zalecenie to było następnie przesyłane do ministerstwa zdrowia w celu zatwierdzenia. Jeśli zgoda została udzielona, trafiała do doktora Or, który ją podpisywał.

Każdy pacjent musiał uzyskać podpis doktora Or przed zakupem produktów z medycznej marihuany. Ponieważ wszystko zależało od ostatecznej zgody jednego lekarza, czasami proces ten mógł trwać ponad rok, zanim pacjenci mogli otrzymać potrzebny im lek.

W starym systemie izraelskim istniał sposób na przyspieszenie procesu wydawania rekomendacji dotyczących medycznej marihuany. Za dodatkową opłatą 1500 NIS (prawie 400 USD w USA) pacjent mógł otrzymać medyczną marihuanę w prywatnej klinice.

Teraz proces uzyskiwania medycznej marihuany w Izraelu został usprawniony. Każdy z nowo certyfikowanych lekarzy będzie mógł zalecić leczenie medyczną marihuaną pacjentom cierpiącym na wyniszczające schorzenia. Zalecenia dotyczące marihuany nie będą już musiały przechodzić przez jednego lekarza dla całego kraju.

Stawanie się liderem branży

Izrael już od dłuższego czasu jest znany jako pionier w branży medycznej marihuany. Kraj ten zainwestował znaczne środki w badania i rozwój marihuany. Badania te przyniosły wiele innowacji w dziedzinie konopi indyjskich.

Teraz Izrael pracuje nad tym, aby medyczna marihuana stała się nieco bardziej dostępna dla wszystkich pacjentów cierpiących na wyniszczające schorzenia, którym można pomóc dzięki terapii marihuaną. Od roku pacjenci nie muszą już udawać się do specjalisty, aby uzyskać rekomendację dotyczącą medycznej marihuany.

Ponadto zalecenia nie muszą już być zatwierdzane przez jednostkę ministerstwa zdrowia. Zamiast tego nowi lekarze mają prawo do przepisywania marihuany bezpośrednio pacjentom. Pacjenci muszą za to uiścić opłatę w stałej wysokości - około 250 NIS. Zmiany te wyeliminują wszelkie niedogodności ekonomiczne, dzięki czemu produkty z konopi będą jednakowo dostępne dla wszystkich pacjentów.

Izrael: Ogromny eksporter medycznej marihuany

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany, Izrael prawdopodobnie stanie się wielkim eksporterem medycznej marihuany. Rząd Izraela wierzy, że eksport medycznej marihuany poprawi wartość ekonomiczną kraju. Spodziewa się również innych korzyści z zaangażowania w przemysł medycznej marihuany i ma nadzieję na rozwój tej branży. Izraelska produkcja marihuany zostanie wzmocniona dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi, doświadczeniu klinicznemu i lepszemu dostępowi dla pacjentów.

Rząd Izraela zezwala na eksport marihuany do celów medycznych do innych krajów, ale ma też pewne ograniczenia. Ograniczenia te obejmują wymóg, aby ministerstwo zdrowia zarządzało procesem eksportu medycznej marihuany, będąc jednocześnie uważnie obserwowanym przez państwo. Eksport będzie dozwolony tylko do krajów, które posiadają programy stosowania medycznej marihuany i zatwierdzą import z Izraela.

iCan Israel-Cannabis będzie współpracować z ośmioma początkującymi firmami z branży konopi indyjskich w kraju, aby zwiększyć ich szanse na sukces. Rząd Izraela postrzega branżę konopi indyjskich jako kolejny duży motor gospodarczy Izraela, podobnie jak branżę iT. iCan organizuje również międzynarodową konwencję dotyczącą medycznej marihuany, w której weźmie udział 800 ekspertów w dziedzinie konopi indyjskich z 35 różnych krajów.

Izraelska branża marihuany ma globalne powiązania, w tym wiele w Ameryce Północnej. Stany Zjednoczone i Kanada mogą być jednymi z pierwszych krajów, które będą mogły importować medyczną marihuanę z Izraela w ramach niedawnej inicjatywy finansowanej przez rząd Izraela.

Większy dostęp do medycznej marihuany dla pacjentów izraelskich to postęp dla wszystkich pacjentów na całym świecie. Jako światowy lider w dziedzinie badań i rozwoju marihuany, Izrael powinien służyć za wzór dla innych programów dotyczących medycznej marihuany. Dostęp do produktów z marihuany medycznej będzie większy dla wszystkich, dzięki ostatnim wysiłkom Izraela na rzecz poprawy jakości i dostępu.

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o programach dotyczących medycznej marihuany na całym świecie, w całym kraju i w twojej społeczności, możesz zwrócić się do MarijuanaDoctors.com. Jeśli cierpisz na wyniszczającą chorobę, możemy również pomóc Ci znaleźć lekarza zajmującego się marihuaną w pobliżu Ciebie - będzie on w stanie powiedzieć Ci, czy kwalifikujesz się do leczenia medyczną marihuaną, którego potrzebujesz w swoim stanie.