Jak rodzice MMJ radzą sobie z marihuaną w domu?

Jak rodzice MMJ radzą sobie z marihuaną w domu?

Jak rodzice MMJ radzą sobie z marihuaną w domu?

Posted by Lori Ann Reese on 10/22/2020 in Aktualności

Zaktualizowano 9 listopada 2020. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Rozmowa z dziećmi na temat marihuany i wszelkich narkotyków objętych ograniczeniami jest niezwykle istotna. Niektóre badania sugerują, że zanim dziecko ukończy 14 lat, już zostało zachęcone do spróbowania marihuany, alkoholu lub innej substancji kontrolowanej. Jak rodzice MMJ radzą sobie z tym dylematem? Mówić o tym, czy ukrywać to przed dziećmi?

Przez długi czas większość rodziców zabraniała tego. Zarówno ze względu na obawy o problemy prawne dla dziecka, jak i kwestie bezpieczeństwa związane z upośledzeniem. I niezależnie od tego, czy rodzice używali marihuany prywatnie i ostrożnie, poza zasięgiem wzroku, zasada zawsze była jasna. Nie rób tego. Ale teraz, gdy medyczna marihuana jest dostępna dla wykwalifikowanych pacjentów w 34 stanach, jak radzą sobie rodziny?

Naturalnie, każdy rodzic chce chronić swoje dziecko. I są szanse, że twoi rodzice nie pozwolili na to w swoim domu. Ale jeśli stan zatwierdził cię do medycznej marihuany, jakie kroki powinieneś podjąć, aby uniknąć zamieszania związanego z legalnością i bezpieczeństwem dzieci?

Otrzymaliśmy wiadomość na naszej stronie na Facebooku od zaniepokojonego rodzica, który właśnie otrzymał swoją kartę medyczną. Jej obawy, jako dobrego rodzica, są uzasadnione i są czymś, o czym myśli wielu dorosłych w gospodarstwach domowych z nieletnimi. I być może również się martwi.

Czy możesz podarować marihuanę, jeśli masz kartę medycznej marihuany?

Wyjaśnijmy to sobie od razu. Dawanie marihuany komukolwiek, kto posiada kartę medyczną jest nielegalne. Chyba, że mieszkasz w stanie, który zalegalizował używanie jej przez osoby dorosłe. Medyczna marihuana, którą możesz zakupić w związku z twoim stanem zdrowia, jest przeznaczona wyłącznie do użytku pacjenta. Przekazanie części marihuany przyjacielowi rodziny lub krewnemu, na przykład, może być wykroczeniem lub przestępstwem (w zależności od stanu).

Niektórzy ludzie wpadają w kłopoty prawne bez pełnej świadomości praw, które rządzą medyczną marihuaną. Twój status zarejestrowanego pacjenta daje Ci zarówno prawo do zakupu medycznej marihuany w dyspensarium, jak i ochronę prawną. Po przejściu przez proces rejestracji (który obejmuje kontrolę stanu zdrowia i ocenę przez lekarza), te zwolnienia prawne dotyczą tylko Ciebie.

Jeśli pacjent posiadający kartę medyczną udostępnia marihuanę innej osobie, łamie prawo. W niektórych stanach istnieją luki prawne, w których marihuana może być "podarowana", ale nie sprzedana. Powoli zamykane są dyspensaria sprzedające (na przykład) t-shirt za 50 dolarów z darmowym "prezentem" w postaci marihuany.

Tylko licencjonowane dyspenasatoria mogą sprzedawać marihuanę. Dlatego każdy biznes, który nie posiada licencji stanowej, może stanąć w obliczu działań prawnych ze strony lokalnych władz ds. medycznej marihuany. Ale nawet w stanach, w których legalizuje się używanie marihuany przez osoby dorosłe, dawanie lub sprzedawanie marihuany komuś innemu może stanowić zarzut handlu narkotykami.

Co jeśli członek rodziny lub przyjaciel cierpi z powodu bólu?

Tylko licencjonowane poradnie medyczne lub poradnie dla dorosłych (w zależności od legalizacji w danym stanie) mogą wydawać marihuanę. Pod bardzo ścisłymi przepisami, które obejmują przedstawienie ważnej karty medycznej i wydanej przez rząd identyfikacji ze zdjęciem.

Wiele historii osób, których członkowie rodziny mieli bolesne dolegliwości zdrowotne, wpadło w kłopoty prawne, ponieważ "dzielili się" swoją medyczną marihuaną. To nie jest dozwolone. I może to stanowić więcej niż tylko ryzyko oskarżenia o wykroczenie lub przestępstwo. Lub ewentualnie zarzutu handlu substancją kontrolowaną. To może zaszkodzić drugiej osobie.

Jednym z powodów, dla których ocena stanu zdrowia jest częścią procesu licencjonowania w celu otrzymania karty medycznej marihuany, jest możliwość wystąpienia przeciwwskazań. Większość pacjentów z przewlekłymi schorzeniami zdrowotnymi dobrze toleruje medyczną marihuanę. Ale może ona przeciwdziałać niektórym lekom i nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów. Chociaż intencje są szczere, aby pomóc komuś, kogo kochasz, nie jest to warte ryzyka.

Dawanie marihuany nieletnim jest przestępstwem

Pełnoletniość w dostępie do medycznej marihuany różni się w zależności od stanu; jest to albo 18 albo 21 lat. Jedynym sposobem, aby osoba niepełnoletnia miała legalny dostęp do medycznej marihuany, jest kontakt z opiekunem. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zostać zarejestrowani (po uprzednim sprawdzeniu przeszłości i weryfikacji opiekuna), aby pomóc dzieciom z przewlekłymi potrzebami zdrowotnymi.

Poza tym przepisem, kiedy zarejestrowany nieletni pacjent i opiekun wydają pod nadzorem lekarza, nieletni nie mogą otrzymać medycznej marihuany. W żadnych okolicznościach. A większość rodziców raczej nie będzie zachęcać swoich dzieci do używania marihuany. Zasady pozostają takie same, jak w przypadku używania alkoholu. Brak dostępu. I aby to podkreślić, rodzice mogą dodać trochę o niebezpieczeństwach prawnych, co by się stało, gdyby dziecko zostało złapane, i inne odpowiednie opowieści ostrzegawcze.

Jednym z powodów, dla których nalewki są tak popularne jest to, że przyjmowanie podjęzykowe jest dyskretne. Wystarczy kilka kropel pod język. Żadnych akcesoriów czy akcesoriów. Żadnego charakterystycznego dymu lub zapachu. Dla posiadaczy kart MMJ z dziećmi, nalewki mogą ułatwić zerwanie rozmowy. Przynajmniej na kilka lat.

Ale stanowi to poważną trudność dla rodziców, którzy mają karty medyczne. Jak używają marihuany, aby pomóc złagodzić objawy, a jednocześnie nie normalizować z powodów innych niż zarządzanie zdrowiem? Jasne, łatwo jest powiedzieć dzieciom: "to zła, nielegalna rzecz", kiedy nie przynosisz jej do domu w takiej czy innej formie. A jeśli twoje dzieci mają więcej niż 14 lat, są szanse, że same się zorientują.

Krok 1: Wyjaśnij, co to jest i skąd się wzięło

Jeśli jesteś posiadaczem karty medycznej, pierwszym miejscem, w którym twoje dziecko dowie się o marihuanie nie powinno być inne dziecko w szkole. Usiądź i porozmawiaj z nimi o marihuanie. Co to jest. Jak była używana w medycynie przez ponad 5 000 lat, aby pomóc ludziom z problemami zdrowotnymi. Stwórz bazę wiedzy i zrozumienie konopi jako opcji wellness dla pacjentów, którzy najbardziej jej potrzebują.

Krok 2: Omów swój stan zdrowia i to, jak konopie pomagają złagodzić objawy

Dlaczego wybrałeś marihuanę, aby złagodzić swoje objawy? Wyjaśnij swojemu dziecku swój stan zdrowia i objawy, z którymi się zmagasz. Opowiedz o innych metodach, których próbowałeś wraz z lekarzem, a które nie były dla ciebie skuteczne.

Pokaż dziecku, jak przed i po zażyciu medycznej marihuany może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, nie chcesz przytłoczyć swojego dziecka ani wywołać w nim zbyt dużego niepokoju związanego z twoim zdrowiem. Ale pomóż mu zapoznać się z korzyściami dla zdrowia, jakie odczuwasz w związku ze swoim stanem i jak pomaga ci marihuana.

Krok 3: Opowiedz o procesie, który przeszedłeś, aby uzyskać legalne zezwolenie

Następnym zalecanym krokiem jest wyjaśnienie prawnego procesu uzyskiwania karty medycznej marihuany. Dzieci muszą zrozumieć, że istnieją kwalifikujące się warunki zdrowotne. Jako rodzic, musiałeś poddać się ocenie stanu zdrowia i uzyskać zgodę lekarza. I jak twoja aplikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez państwo.

To pomaga wyjaśnić wszelkie błędne przekonania na temat medycznej marihuany jako wyboru rekreacyjnego. I pomoże Twojemu dziecku zrozumieć, że pacjenci mają ochronę prawną na mocy prawa stanowego po zatwierdzeniu do medycznej marihuany. Pomóż swojemu dziecku stworzyć podstawy do zrozumienia wymogów prawnych dotyczących korzystania z medycznej marihuany w twoim stanie.

Krok 4: Zapoznaj się z przepisami i konsekwencjami prawnymi "co by było gdyby".

Taktyka strachu nie jest konieczna, ale zapoznanie się z prawnymi konsekwencjami nieuprawnionego używania marihuany w twoim stanie? To jest niezbędne. Często rodzice wahają się, czy w ogóle poruszać temat medycznej marihuany w domu. A to może prowadzić do nieporozumień na temat konsekwencji prawnych za jej nadużywanie.

Co się stanie, jeśli nieletni zostanie oskarżony o posiadanie marihuany? Jak wygląda proces prawny dotyczący przestępstw popełnianych przez nieletnich? To je trochę przestraszy, ale lepiej, żeby twoje dziecko było poinformowane, niż żeby popełniło błąd, który doprowadzi do konsekwencji prawnych dla twojej rodziny.

Rodzice MMJ powinni przechowywać zapasy marihuany w bezpiecznym miejscu w domu

Niektórzy rodzice wolą ukrywać używanie medycznej marihuany. Może im się to udawać przez długi okres czasu, ale w końcu, niezależnie od rodzaju medycznej marihuany, której używasz, są szanse, że twoje dziecko się zorientuje. I zamiast kazać im powiedzieć swoim przyjaciołom, że używasz marihuany rekreacyjnie (co może spowodować inne problemy prawne związane z ochroną dziecka i usługami rodzinnymi), powiedz im prawdę. Przekaż im fakty, aby zrozumiały różnicę. I wiedzę, aby mogli dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów dotyczących marihuany.

Zawsze przechowuj swoją medyczną marihuanę w sposób bezpieczny, aby nie była dostępna dla dzieci w twoim domu. Wiele państw przyjmuje przepisy regulujące kształt i wygląd jadalnych konopi (takich jak gumy do żucia), aby pomóc chronić dzieci. A jeśli jesteś poza domem, upewnij się, że zamykasz swoją medyczną marihuanę (i leki na receptę), aby uniknąć nadużycia przez nieletnich. Niepodjęcie dodatkowych środków ostrożności w domu może prowadzić do problemów prawnych, w tym zarzutów o narażanie dzieci na niebezpieczeństwo.